ជាងជួសជុលម៉ាសីុន ( $ 150-$ 200 ), Very Urgent.


Views: 1
Posted Date: 17-May-2018   
Closing Date: 31-May-2018

first-solutions-cambodia-co-ltd

First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd

First Solution (Cambodia) Co., Ltd. is recognized as a leading business consultant and was founded in 2015 by the main office is located in Phnom Penh, Cambodia. We offer many services related to the recruitment and support of the business and other companies to provide appropriate services to other companies. Our company has a professional consultant who focuses on the customer and provides HR services to help find solutions to business customers as well.

Job Description


Job Category Installation - Maint - Repair  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


-           បេក្ខជន ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ

-          កំរិតសញ្ញាបត្រ​ចាប់ពី វិទ្យាល័យទ្បើងទៅ​​ ( ថ្នាក់ទី​១២ ទ្បើង )

-          ប្រាក់ខែទទួលបាន ចាប់ពី $150-$ 200.

-          អាចប្រើប្រាស់ ភាសាអង់គ្លេសបាន កាន់តែប្រសើរ

-         ចេះប្រើប្រាស់ កុំព្យូរទ័រ (Ms. Word & Excel )កាន់តែប្រសើរ

-         មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ  -​  រួសរាយរាក់ទាក់

-         មានទំនួលខុសត្រូវ លើការងាររបស់ខ្លួន

-         ម៉ោងធ្វើការ : 8ham -5h00pm.

 

-         ថ្ងៃធ្វើការ :  ច័ន្ទ ដល់​ សៅរ៍ មួយព្រឹក (​ ១សប្តាហ៍ ឈប់សំរាក ១ថ្ងៃ​កន្លះ  )


Contact Detail

Name : Ms. Yos Sao Davy ( HR And Admin ).
Tel : 023 677-0-168 / 093 906-880.
Email : recruitment@firstsolutions.asia
Website : Firstsolutions.asia
Address : S.I Building, 2 nd Floor, Presh Sihanouk Blvd, Sang kat Chatomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh.Related Jobs

Messenger ($150-$200), Very Urgent .
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


ជាងដែក ជាងកពា្ចក់ និង ជាងស្វាន​ ($150-$200), Very Urgent.​
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


អ្នកធ្វើស្លាកយីហោ ($150-$200), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


School Nurse ($150-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Customer Services ($100-$150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sales System ($150-$260), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Receptionist, អ្នកទទួលភ្ញៀវ ($130-$150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sales IT Product ( $150-$250), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


Sales Indoor ($ 150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


ជាងថែទាំរថយន្ត (កូនជាង) ($ 150), Very Urgent.
First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd


© 2018 All Rights Reserved.