អ្នក​រត់​តុ


Views: 14
Posted Date: 22-Dec-2017   
Closing Date: 22-Jan-2018

3brothers-group

3Brothers Group

Food & Beverage

Job Description


 • Great guests and make them feel comfortable.
 • Learn menu items and be able to describe them appropriately to guests.
 • Take beverage and food orders.
 • Deliver beverages and food in a timely manner.
 • Check-in with guests to ensure that everything is going well.
 • Clear dirty dishes from table.
 • Refill beverages throughout the meal.
 • Deliver guest’s bill and thank them for dining at the restaurant.
 • Work with other servers and be a team player.

Job Category Admin & Clerical  Automotive  Banking  Biotech  Construction  Consultant  Customer Service  Design  Distribution - Shipping  Education - Teaching  Engineering  Executive  Finance  Franchise  General Labor  Government  Hotel - Hospitality  Human Resources  Information Technology  Installation - Maint - Repair  Insurance  Inventory -Warehouse  Management  Manufacturing  Marketing  Media - Journalism - Newspaper  Nonprofit - Social Services  Nurse  Others  Pharmaceutical  Professional Services  Purchasing - Procurement  QA - Quality Control  Real Estate  Restaurant - Food Service  Sales  Strategy - Planning  Telecommunications  Transportation  Accounting  Beauty - Health Care  Business Opportunities  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


 • Age fro 18 to 35 | អាយុចន្លោះពី ១៨ - 35ឆ្នាំ
 • Equivlent field, Studying or fresh graduated stune | ជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ
 • Experienced in sale in restaurant sector | មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងការលក់ 
 • Honesty, Dependency and Passionate | មានភាពស្មោះត្រង់ ព្យាយាមធ្វើការងារ និងធ្វើការដោយឯករាជ្យ
 • Able to communicate in English | អាច និយាយ ភាសា រ អងគ្លេស បាន


Additional Information


អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ: ផ្ទះលេខ២៨ ផ្លូវលេខ១៣៦ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល១ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ។

ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 086797781/023 676 7833/097 797 7384

ឬ ផ្ញើរតាម Email Address: hr.officer.3brothers@gmail.com


Contact Detail

Name : Song Sivheang
Tel : ០៨៦ ៧៩៧ ៧៨១ /០៩៧ ៧៩៧ ៧៣៨៤
Email : hr.officer.3brothers@gmail.com
Website :
Address : #28 street.136, Sangkat Phas Kandal 1, Duan Penh, Phnom Penh.© 2018 All Rights Reserved.