ផ្នែក លក់ និង ទីផ្សារ ចំនួន 5នាក់ (ប្រញាប់់) $200 Up


Views: 61
Posted Date: 04-Jan-2018   
Closing Date: 30-Jan-2018

Towrai Select Cambodia

TowRai Select Cambodia
We are a young and dynamic team passionate about customer service, delivery, speed of getting products to our customers and making people happy! TowRai Select is an integrated digital media and sales company through both traditional and online channels.
We have a flat organizational structure so you will work closely with our management team, who are focused on efficient operations. We need an experienced, dedicated, and proactive individuals to join our team. All of us here at TowRai care deeply about customer

Job Description


- សម្រាប់សិស្សទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សា ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

- ការតាំងចិត្តអត់ធ្មត់ខ្ពស់ មានភាពស្មោះត្រង់ និង រោះរាយរាក់ទាក់ ជាតម្រូវការចំបងរបស់យើង។ (ប្រាក់ខែគោលចាប់ពី $200 ហើយមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ ប្រចាំឆ្នាំផ្សេងទៀត) *អាចដាក់ពាក្យតាមរយះអីុម៉ែល: ratanak@towrai.com*ឬអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Tel: +855 23 962 528/096 2753013 /Address: 222Eo, Keo Chea St. (184), Phnom Penh, Cambodia

Job Category Marketing  Sales  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


- ការតាំងចិត្តអត់ធ្មត់ខ្ពស់ មានភាពស្មោះត្រង់ និង រោះរាយរាក់ទាក់ ជាតម្រូវការចំបងរបស់យើង។ 

- មានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន

- អាចប្រើភាសាអង់គ្លេស និងកំុព្យូទ័របានខ្លះៗ

- លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកគ្មានបទពិសោធន៌

 

 


Contact Detail

Name : Mr Ratanak
Tel : +855 23 962 528/096 2753013
Email : ratanak@towrai.com
Website : towrai.com
Address : 222Eo, Keo Chea St. (184), Phnom Penh© 2018 All Rights Reserved.