អ្នកលក់ (5 Position)


Views: 10
Posted Date: 27-Feb-2018   
Closing Date: 31-Mar-2018

ntl-technology

NTL Technology

NTL Technology is a rapid growing companies that specialist in Toner cartridge of printer in Cambodia, as such Machine HP printer, Canon Printer, Brother Printer, Machine Photocopy Canon new and second and all kinds of technology products.

Job Description


NTL Technology ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាបន្ទាន់ ចំនួន 5នាក់ដោយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

*       អ្នកលក់ និងទីផ្សារ

-        ពេលវេលាធ្វើការ            :           ពេញម៉ោង

-        ចំនួនបុគ្គលិក                :           5នាក់

-        ទីតាំង                        :           រាជធានីភ្នំពេញ

-        ភាសា                        :           អង់គ្លេសនិងខ្មែរ

-        ភេទ                          :           ប្រុស/ស្រី

*        ទំនួលខុសត្រូវការងារ

·         ស្វែងរកនិងកំណត់ឱកាសនៃការលក់

·         កំណត់ការណាត់ជួបជាមួយនឹងអតិថិជន

·         ធ្វើបទបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជនថ្មីៗ

·         ធ្វើការរៀបចំតារាងតំលៃផលិតផលនិងលក់ឲ្យអតិថិជន

·         ធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់

·         ទំនាក់ទំនងនិងយកពត៌មានថ្មីៗពីអតិថិជន

·         ធ្វើរបាយការណ៍អោយអ្នកគ្រប់គ្រង់

·         បង្កើនការលក់អោយដល់គោលដៅ 

*        អត្ថប្រយោជន៍

·         ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនេញផ្នែកលក់បន្ថែម

·         ប្រាក់ថ្លៃសាំងនិងកាតទូរសព្ទ័

·         ទទួលបានឯកសណ្ឋានពីក្រុមហ៊ុន

·         ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

·         ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

·         ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់សមនិងសមត្ថភាព

*        របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ C.V, cover letter រួមទាំងការរំពឹកទុកប្រាក់ខែនិងរូបថត ជាមួយនិងឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ សូមផ្ញើទៅកាន់ អ៊ីម៉ែល : info@ntltechnology.net / sale@ntltechnology.net

Website: www.ntltechnology.net

Address:  #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

ផុតកំណត់ :រហូតដល់គ្រប់ចំនួន

បេក្ខជនភេទស្រីមានអាទិភាព។

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 023 88 09 21/ 010 40 22 55

Job Category Sales  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


តម្រូវការការងារ

·         បញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិត

·         ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកលក់និងទីផ្សារចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើងទៅ

·         មានទំនាក់ទំនងល្អនិងអាចធ្វើការជាក្រុមបានល្អប្រសើរ

·         មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងមានការព្យាយាមនឹងការងារ

·         មានចំណេះដឹងលើ Internet and Email.


Contact Detail

Name : NTL Technology
Tel : 023880921/010402255
Email : info@ntltechnology.net
Website : http://ntltechnology.net/
Address : #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.© 2018 All Rights Reserved.