ជ្រើសរើសចុងភៅ និងអ្នកសំអាត


Views: 38
Posted Date: 05-Oct-2018   
Closing Date: 05-Nov-2018

-

អាហារដ្ឋាន

អាហារដ្ឋានថ្ងៃល្អ មានលក់អាហារពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងពេលល្ងាច និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ។

Job Description


អាហារដ្ឋានយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសចុងភៅ (មានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អ) និងអ្នកសំអាត។

ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ។

 

ចាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 098799777​ / 095750707

Job Category Others  Restaurant - Food Service  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


ចុងភៅត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកផ្ទះបាយ ចំណែកអ្នកសំអាតមិនត្រូវការបទពិសោធន៍។


Contact Detail

Name : វុធ
Tel : 098799777 / 095750707
Email : seryvutha@gmail.com
Website :
Address : #491 ផ្លូវ271© 2018 All Rights Reserved.