បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យអគារ (Building Attendant)


Views: 21
Posted Date: 03-Jun-2018   
Closing Date: 30-Jun-2018

hongkong-land-premium-investments-limited

Hongkong Land (Premium Investments) Limited

ក្រុមហ៊ុន ហុងកុង លែន គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍន៏ជាក្រុមនាំមុនគេនៅអាស៊ី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ទៅលើអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅដ្ឋាននៅ ទូទាំងតំបន់ ។

Job Description


តួនាទីការងារ

·         ត្រួតពិនិត្យនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងអគារ

·         ត្រួតពិនិត្យរាល់ឧបករណ៍កាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (CCTV) នៅក្នុងបន្ទប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគារ

·         រាយការណ៍រាល់ពត៌មានទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងការស្នើសុំ របស់អតិថិជនទៅកាន់ប្រធានផែ្នកដើម្បីរកវិធានការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហា

·         ជួយដោះស្រាយស្ថានការណ៍បន្ទាន់​នានា

·         ជួយសំរួលនឹងប្រាប់ពីទីតាំងនានាក្នុងអគារដល់អតិថិជន

·         អនុវត្តន៍ទៅតាមកាតព្វកិច្ចការងារប្រចាំខែ ព្រមទាំងការងារតាមការចាត់ចែងរបស់ប្រធានក្រុម

 

·         រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសទៅកាន់ប្រធានក្រុម

Job Category Customer Service  General Labor  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


លក្ខខណ្ឌការងារ

·         មានបទពិសោធន៍ការងារ ១-២​ឆ្នាំជារដ្ឋាបាល​ ឬគ្រប់គ្រងអគារ

·         មានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ

·         មានភាពអត់ធ្មត់និងការងារ

·         អាចនិយាយនឹងសរសេរភាសាខែ្មរ និងអង់គ្លេសបាន

·         មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

អាចបំពេញការងារតាមវេនផ្លាស់ប្តូរ 


Contact Detail

Name : HR Dept
Tel : 023 693 694
Email : recruitment.cambodia@hkland.com
Website : www.hkland.com
Address : Exchange Square Building, St. 106 corner st. 61, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia© 2018 All Rights Reserved.