ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត( HR / Admin)


Views: 2
Posted Date: 07-May-2018   
Closing Date: 31-May-2018

hr-consultant-service-co-ltd

HR Consultant Service Co,.ltd

HR Consultant Service Co.,Ltd

Job Description


ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារ នឹងអ្នកដែលចង់ហាតការងារអោយត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្លួន ពេលនេះ ( HR Consultant Service ) បានផ្តល់ឱកាសការងារ ជូនសិស្សនិស្សិតដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារអោយចូលមប្រើការងារចំនួន 10 នាក់តាមផ្នែកដូចខាងក្រោម
១ ផ្នែកធនធានមនុស្ស ៥ នាក់        ២ ផ្នែក រដ្ឋបាល ៥ នាក់               

អត្តប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបានពី ការងារ ស្ម័គ្រចិត្ត

ផ្នែក ធនធានមនុស្ស​ និង រដ្ឋបាល

-          ចេះរៀបចំឯសារ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់បេក្ខជន​

-          អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

-          ស្វែងយល់ពីការសម្ភាសន៍ បុគ្គលិកតាមផ្នែកនីមួយ

-          អនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

-          តាមដានធនធានមនុស្ស

-          សម្របសម្រួលការងារ

-          វាយតម្លៃធនធានមនុស្ស​

-          ទទួលបានបទពិសោធន៏ការងារ

-          មានទំនាក់ទំនងល្អ

-          ភាពជាអ្នកដឹងនាំ

-          ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញការងារដោយឥតគិតថ្លៃ

-           បន្ទាប់ពីចប់ការសាកល្បងការងារ រយះបីខែដោយជោគជ័យ នឹងក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ នឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់

-           ទទួលបាយអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល

-           ទទួលបានប្រាក់ឧបត្តម្ភប្រចាំខែ

 

Job Category Human Resources  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


តម្រូវការ

កម្រិតវប្បធម៍ត្រឹមថ្នាក់ទី ១២ ឬ កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រលើជំនាញ រដ្ឋបាល ផ្នែកធនធានមនុស្ស​  គ្រប់គ្រង ធនាគា ហិរញ្ញវត្ត គណនេយ្យ 
អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់
ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់
បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូម យកប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាល ដែលមានអាស្រ័យដ្នាន ផ្ទះលេខ ២៣ ដេ ផ្លូវ ១១ អេស្សិ បុរីសូនី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី ១0 មករា ២០១៨ )

 

TeL : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993 


Contact Detail

Name : HR
Tel : 011/093 82 99 93
Email : cvhrcs@gmail.com
Website : cvhrcs@gmail.com
Address : # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.Related Jobs

Admin Officer
HR Consultant Service Co,.ltd


Admin Supervisor
HR Consultant Service Co,.ltd


HR (Admin)
HR Consultant Service Co,.ltd


Assistant Admin
HR Consultant Service Co,.ltd


Back End Developer/ Server Admin
Alpha Omega Energy


Accounts Cum Admin Executive
WaterLogic (Cambodia) Co., Ltd


Sale Admin ( 200$-250$)
Tigron Logistic Co.,Ltd


© 2018 All Rights Reserved.