ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត( HR / Admin)


Views: 9
Posted Date: 29-Aug-2018   
Closing Date: 28-Sep-2018

hr-consultant-service-co-ltd

HR Consultant Service Co,.ltd

HR Consultant Service Co.,Ltd

Job Description


ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារ នឹងអ្នកដែលចង់ហាតការងារអោយត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្លួន ពេលនេះ ( HR Consultant Service ) បានផ្តល់ឱកាសការងារ ជូនសិស្សនិស្សិតដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារអោយចូលមប្រើការងារចំនួន 10 នាក់តាមផ្នែកដូចខាងក្រោម
១ ផ្នែកធនធានមនុស្ស ៥ នាក់        ២ ផ្នែក រដ្ឋបាល ៥ នាក់               

អត្តប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបានពី ការងារ ស្ម័គ្រចិត្ត

ផ្នែក ធនធានមនុស្ស​ និង រដ្ឋបាល

-          ចេះរៀបចំឯសារ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់បេក្ខជន​

-          អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

-          ស្វែងយល់ពីការសម្ភាសន៍ បុគ្គលិកតាមផ្នែកនីមួយ

-          អនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

-          តាមដានធនធានមនុស្ស

-          សម្របសម្រួលការងារ

-          វាយតម្លៃធនធានមនុស្ស​

-          ទទួលបានបទពិសោធន៏ការងារ

-          មានទំនាក់ទំនងល្អ

-          ភាពជាអ្នកដឹងនាំ

-          ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញការងារដោយឥតគិតថ្លៃ

-           បន្ទាប់ពីចប់ការសាកល្បងការងារ រយះបីខែដោយជោគជ័យ នឹងក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ នឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់

-           ទទួលបាយអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល

-           ទទួលបានប្រាក់ឧបត្តម្ភប្រចាំខែ

 

Job Category Human Resources  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


តម្រូវការ

កម្រិតវប្បធម៍ត្រឹមថ្នាក់ទី ១២ ឬ កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រលើជំនាញ រដ្ឋបាល ផ្នែកធនធានមនុស្ស​  គ្រប់គ្រង ធនាគា ហិរញ្ញវត្ត គណនេយ្យ 
អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់
ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់
បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូម យកប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាល ដែលមានអាស្រ័យដ្នាន ផ្ទះលេខ ២៣ ដេ ផ្លូវ ១១ អេស្សិ បុរីសូនី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

TeL : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993 


Contact Detail

Name : HR
Tel : 011/093 82 99 93
Email : cvhrcs@gmail.com
Website : cvhrcs@gmail.com
Address : # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.Related Jobs

Admin Officer
LIM HENG GROUP


HR & Admin Asst. Manager
HR Consultant Service Co,.ltd


© 2018 All Rights Reserved.