កូនជាងកាត់វ៉ែនតា


Views: 109
Posted Date: 06-Jul-2018   
Closing Date: 01-Aug-2018

modern-optics

Modern Optics

Modern optics established in 1997 with four major branches in Phnom Penh. We are experienced optians with a lot of customer satisfaction in both service and product. Welcome to join our modern optics team.

Job Description


រៀនកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតាគ្រប់ប្រភេទ

រៀនវាស់ភ្នែក

Job Category Others  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡេីង

អត្តចារឹកស្លូតបូត

ចេះសរសេរអក្សរខ្មែរ រឺអង់គ្លេស

អាចធ្វេីការពេញម៉ោង

 


Contact Detail

Name : Hak Lang Ham
Tel : 070995799/012455933
Email : langham.hak@gmail.com
Website :
Address : #358, street 2011, Phnom Penh thmey, sen sok, Phnom Penh, Cambodia.© 2018 All Rights Reserved.