បុគ្គលិកភេទស្រីផ្នែកលក់


Views: 19
Posted Date: 14-Jun-2018   
Closing Date: 14-Jul-2018

Shoes selling

Retail and wholesale

Job Description


Job Category Sales  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


-ចេះទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ងៀវ

-រួសរាយរាក់ទាក់ចូលចិត្តការងារ

-បើមានទីលំនៅជិតកន្លែងធ្វើការជាការប្រសើរ(ផ្លូវត្រឡាកបែកឬផ្លូវ598)


Additional Information


បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទនងមកលេខ0762193996

ឬមកជួបផ្ទាល់នៅអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ220ផ្លូវ598សង្កាត់សែនសុខខណ្ឌទួលគោក

ឬផ្ងើរប្រវត្តរូបសង្ខេបមកcbkeng@yahoo.com


Contact Detail

Name : Keang
Tel : 0762193996
Email : Cbkeang@yahoo.con
Website :
Address :© 2018 All Rights Reserved.