ផ្នែកលក់


Views: 10
Posted Date: 08-Dec-2018   
Closing Date: 01-Feb-2019

Topone Clinic

TOPONE DENTAL CLINIC

Job Description


  • ចេះស្វែងរកអតិថិជនថ្មី
  • ចេះរក្សាអតិថិជនចាស់
  • ត្រូវចេះធ្វើReportអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន

Job Category Sales  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


  • ភេទស្រី​រឺ ប្រុស អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយរាក់ទាក់
  • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
  • មានកំរិតវប្បធម៌ត្រឹមចប់ថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
  • មានរឺគ្មានបទពិសោធន៌ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន


Additional Information


គ្លីនិកថបវ័ន្ត ជាគ្លិនិទន្តសាស្ត្រ និង ផ្គត់ផ្គង់សំភារះពេទ្យធ្មេញ
Salary 180$ UP


Contact Detail

Name : souekhema
Tel : 086389949 / 092319949
Email : soue.khema8888@gmail.com
Website :
Address : #24Eo,st113 ,Sangkat Beong Prolit , Khan7makara ,Phnom Penh© 2018 All Rights Reserved.