ជំនួយការពេទ្យធ្មេញ


Views: 10
Posted Date: 08-Dec-2018   
Closing Date: 01-Feb-2019

Topone Clinic

TOPONE DENTAL CLINIC

Job Description


  • ត្រូវរៀបចំសំភារះជូនដុកទ័រ
  • ត្រូវរៀបចំឯកសារជូនដុកទ័រ

Job Category Customer Service  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


  • ភេទស្រី មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
  • មានកំរិតវប្បធម៌ត្រឹមអាចអាននិងសរសេរខ្មែរបាន
  • មានរឺគ្មានបទពិសោធន៌ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន


Additional Information


គ្លីនិកទន្តសាស្ត្រថបវ័ន្តយើងខ្ញុំ បើកបំរើសេវាកម្មថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញ


Contact Detail

Name : souekhema
Tel : 086389949 / 092319949
Email : soue.khema8888@gmail.com
Website :
Address : #24Eo,st113 ,Sangkat Beong Prolit , Khan7makara ,Phnom Penh© 2018 All Rights Reserved.