ផ្នែក លក់ ចំនួន៣០នាក់ (បន្ទាន់)


Views: 6
Posted Date: 28-May-2018   
Closing Date: 28-Jun-2018

worldbridge-outsourcing-solutions-co-ltd

WorldBridge Outsourcing Solutions Co., Ltd

WorldBridge Outsourcing Solution Co. Ltd (WBO) is incorporated under the law of the Kingdom of Cambodia with register address at Steung Meanchey Market, 1st Floor, Sangkat. Steung Meanchey, Khan. Meanchey, and Phnom Penh, Cambodia. WBO is part of the WorldBridge Group of Companies. Today, WBO offers 24/7 call center services including in-bound calls, out-bound calls, data entry/scanning, data center services, website and software/app development, data and web hosting, IT support, etc.

Job Description


ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖

 •       ស្វែងរកអតិថិជនទៅតាមគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់
 • ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីសេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • បង្កើនការលក់អោយដល់គោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់
 •   បង្កើត និង បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 •  ធ្វើដំណោះស្រាយជូនអតិថិជន ប្រសិនបើមាន
 •  ធ្វើរបាយការណ៍អំពីផ្នែកលក់ជាប្រចាំជូនប្រធាន និងផ្នែកគ្រប់គ្រង

Job Category Sales  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


 

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

 •    អាយុពី ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
 • កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១២ ឡើង និង មិនទាមទារបទពិសោធន៏ការងារ
 •  ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង សៀវភៅគ្រួសារ
 •   មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
 • មានជំនាញក្នុងការសន្ទនា និង ទំនាក់ទំនងល្អ
 •   អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • ស្មោះត្រង់ និងរួសរាយរាក់ទាក់
 • ត្រូវមានបធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួន និង អាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅបាន
 •  ត្រូវមានទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន
 • មានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែកលក់

 


Additional Information


ប្រសិនបើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យធ្វើការអោយបានមុនថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្រុមហ៊ុន ផ្ទាល់នៅ ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ខ័មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ
លេខទូរស័ព្ទ ៖ +855(0) 23 987 252/ 096 9955 633/ 011 898 081
អ៊ីម៉ែល ៖ hr_asst2@wboutsourcing.com
វេបសាយ៖ www.wboutsourcing.com


Contact Detail

Name : HR and Operation Department
Tel : +855(0) 23 987 252/ 096 9955 633/ 011 898 081
Email : hr_asst2@wboutsourcing.com
Website : www.wboutsourcing.com
Address : ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ខ័មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ© 2018 All Rights Reserved.