ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ


Views: 5
Posted Date: 17-Jul-2018   
Closing Date: 06-Aug-2018

worldbridge-outsourcing-solutions-co-ltd

WorldBridge Outsourcing Solutions Co., Ltd

WorldBridge Outsourcing Solution Co. Ltd (WBO) is incorporated under the law of the Kingdom of Cambodia with register address at Steung Meanchey Market, 1st Floor, Sangkat. Steung Meanchey, Khan. Meanchey, and Phnom Penh, Cambodia. WBO is part of the WorldBridge Group of Companies. Today, WBO offers 24/7 call center services including in-bound calls, out-bound calls, data entry/scanning, data center services, website and software/app development, data and web hosting, IT support, etc.

Job Description


-    ស្វែងរកអតិថិជនទៅតាមគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

-    ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីសេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន

-    បង្កើនការលក់អោយដល់គោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

-    បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

-    ដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជន ប្រសិនបើមាន

-    ធ្វើរបាយការណ៍អំពីការលក់ជាប្រចាំជូនប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រ

Job Category Marketing  Sales  
Job Location Phnom Penh  

Job Requirements


-       អាយុពី ១៨ ដល់ ៣៥​ ឆ្នាំ

-       ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ និងសៀវភៅគ្រួសារ

-       មានរូបសម្បតិ្តសមរម្យ

-       មានជំនាញក្នុងការសន្ទនា និងទំនាក់ទំនងល្អ 

-       អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ

-       ស្មោះត្រង់ និងរួសរាយរាក់ទាក់

-       ត្រូវមានមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅបាន

-       មានចំណង់ចំណូលចិត្តផែ្នកលក់

-       ស្គាល់ផ្លូវច្រើនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ


Additional Information


ប្រសិនបើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យធ្វើការអោយបានមុនថ្ងៃទី 31 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅអាស័យដ្ឋានផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ខ័មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។លេខទូរស័ព្ទ ៖ +855(0) 23 987 252/ 096 9955 633/ 011 898 081/ 098 345 546
អ៊ីម៉ែល ៖ jobs@wboutsourcing.com / hrd@wboutsourcing.com
វេបសាយ៖ www.wboutsourcing.com


Contact Detail

Name : HR and Operation Department
Tel : +855(0) 23 987 252/ 096 9955 633/ 011 898 081
Email : hr_asst2@wboutsourcing.com
Website : www.wboutsourcing.com
Address : ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ខ័មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ© 2018 All Rights Reserved.