អ្នករត់តុ និងអ្នកគិតលុយ​ (សាខាភ្នំពេញ និងសៀមរាប)


Views: 39
Posted Date: 28-Feb-2018   
Closing Date: 31-Mar-2018

Yinkok Food Corp.

YINKOK FOOD CORP is a leading foodservice company in Cambodia providing the best dining experiences by our brands such as Domino's Pizza, Tous Les Jours, T&C, Lotteria, The Asian Kitchen and Kyochon. We are totally running more than 20 outlets around Phnom Penh and also in Siem Reap province. Our mission is to spread service standard of food & beverage in Cambodia.

Job Description


អត្ថប្រយោជន៍

• ទទួលប្រាក់ខែសមរម្យ មានប្រាក់ថែមម៉ោង ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ និង ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
• មានវេណថ្ងៃ និង វេណយប់ ដែលអាចជ្រើសរើសបាន
• មានទីតាំងនៅ ២៤ កន្លែងដែលអាចជ្រើសរើសបាន ជាពិសេសយើងមានទីតាំងថ្មីចំនួន ៤ទៀតនៅក្នុងផ្សារទំនើប អេអ៉នម៉ល
• បរិយាកាសការងារល្អ ប្រធានគ្រប់គ្រងល្អ ជាមួយនិងឱកាសតំឡើងឋាន:
• មានវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមលើជំនាញការងាររបស់បុគ្គលិក
• ទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារដែលជាស្ពានសម្រាប់អភិវឌ្ឍន័ចំនេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម

 

Job Category Restaurant - Food Service  
Job Location Phnom Penh  Siem Reap  Battambang  

Job Requirements


លក្ខខ័ណ្ឌ

• មានភាពស្រស់ស្រាយ និង រួសរាយរាក់ទាក់
• ជាសិស្សដែលបានបញ្ចប់បាក់ឌុប រឺ ធ្លាក់បាក់ឌុប​ និង និស្សិត សិក្សានៅឆ្នាំទី ១ ឬ ទី ២ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យធ្វើការ
• មានបទពិសោធន៍ ឬ គ្មានបទពិសោធន៍ ព្រោះក្រុមហ៊ុនមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
• មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនពីការងារ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និងឱ្យតម្លៃការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន
• ធ្លាប់យល់ដឹងនិងរៀនពីការងារនេះខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ


Contact Detail

Name : Mr. Or Samuth (HR & Admin Officer)
Tel : 093358555
Email : samuth.or@cbm.com.kh
Website : http://www.cbm.com.kh
Address : #44-46, Street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia© 2018 All Rights Reserved.